Związek namawia lekarzy do składania wniosków o dodatki

Co zrobią dyrektorzy szpitali?

Na obecnym etapie pandemii praktycznie każdy lekarz jest narażony na bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Dlatego każdy powinien otrzymywać dodatek za pracę z osobami zakażonymi w kwocie 100% dotychczasowego wynagrodzenia – stwierdza Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i apeluje o niezwłoczne opublikowanie podpisanej przez prezydenta RP ustawy covidowej.
Przypomnijmy, że dodatki dla wszystkich narażonych na zakażenie lekarzy przewiduje ustawa z 28 października br, o przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID 19. Została ona przyjęta przez Sejm RP i podpisana przez prezydenta RP (4 listopada), ale opublikowana nie została. Jarosław Kaczyński już wcześniej mówił, że kosztowałoby to zbyt wiele – 40 mld zł. Natomiast to, że ustawa została uchwalona w takiej formie było wynikiem pomyłki kilku posłów podczas głosowania.
PiS przygotował więc nowelizację, w której przywraca pierwotne zapisy przyznające dodatki tylko medykom skierowanym do pracy przez wojewodę. Dziś zajmie się nią senacka komisja zdrowia.
OZZL liczy jednak, że ustawa covidowa w wersji już uchwalonej zostanie niezwłocznie opublikowana w Dzienniku Ustaw RP. Protestuje przeciwko zwlekaniu z tym. - Jest rzeczą niedopuszczalną aby decyzją – w istocie administracyjną – blokować przepisy przyjęte przez demokratycznie wybrany Parlament i Prezydenta RP – napisał na stronie internetowej związku Krzysztof Bukiel, szef OZZL.
Niezależnie od rozwoju sprawy, związek przygotował i opublikował na swojej stronie internetowej wzór wniosku lekarza do dyrekcji szpitala w sprawie przyznania dodatku za pracę z zakażonymi koronawirusem.
Ponadto według OZZL lekarze, którzy znaleźli się na zwolnieniu lekarskim albo przymusowej izolacji lub kwarantannie z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV -2, także powinni otrzymać zasiłek w wysokości 100% wynagrodzenia – bo tak zakłada wspomniana ustawa covidowa w wersji z 28 października br.
W opinii związku państwo powinno sfinansować ubezpieczenie na wypadek choroby lekarza lub jego śmierci z powodu Covid-19. Powinni nim być objęcie wszyscy lekarze w Polsce. ZK OZZL wystosował odpowiednie pismo w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia. Zwraca w nim uwagę, że ubezpieczenie zawarte przez MZ latem b.r. z PZU SA jest niewystarczające.

id

Komentarze (1)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować

Wzór

17.11.2020 18:31

Poproszę o link do wzoru wniosku, który może składać lekarz do dyrekcji szpitala

0