Polscy specjaliści zbadają stosowane w szpitalach terapie COVID-19

Naukowcy poszukają optymalnego leczenia w polskich warunkach

Jaka jest skuteczność i bezpieczeństwo różnych opcji terapii COVID-19 stosowanych w Polsce od początku epidemii? Sprawdzą to specjaliści Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych pod kierownictwem prof. dr hab. Roberta Flisiaka. Projekt SARSTer wsparła finansowo Agencja Badań Medycznych (ABM).
Udział w projekcie zadeklarowało 30 polskich ośrodków leczących zakażenia SARS-CoV-2, w których planuje się analizę danych 10 000 chorych z rozpoznaniem COVID-19. Badane będą głównie terapie zalecane w aktualnych rekomendacjach Towarzystwa dotyczących zakażeń SARS-CoV-2, w tym leczenie takim lekami, jak remdesiwir i tocilizumab.
Dane mają być na bieżąco publikowane. Pozwolą też zaktualizować rekomendacje PTEiLChZ i przyczynią się do zoptymalizowania leczenia COVID-19 w warunkach polskiego systemu opieki zdrowotnej.
Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prowadziło już programy badawcze w wielu ośrodkach, w tym wciąż realizowany program EpiTer-2. Od 2015 r. pozwolił on zebrać dane dotyczące około 13 tys. chorych leczonych w Polsce z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu C. Wyniki analiz pozyskane z tej bazy danych zostały już opublikowane w 13 pracach oryginalnych w renomowanych czasopismach.
Prof. Rober Flisiak, kierownik projektu, liczy na współpracę polskich ośrodków i powtórzenie sukcesu w ramach projektu SARSTer.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować