Czwarte bezpłatne spotkanie Kardioexpress 'Choroby współistniejące u pacjentów z migotaniem przedsionków? Na podstawie wytycznych ESC'

Jak co poniedziałek odbywa się NOWY ODCINEK z cyklu Kardioexpress! ❤️ Na dzisiejszym spotkaniu prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski oraz dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Balsam porozmawiają na temat 👉 chorób współistniejących u pacjentów z migotaniem przedsionków. Zapisz się już teraz ▶ http://pody.pl/kardio1502w

Jakie tematy poruszymy?
✔️ Jakie choroby najczęściej współistnieją z migotaniem przedsionków?
✔️ Które choroby zwiększają ryzyko wystąpienia AF?
✔️ Jak postępować z pacjentem z AF i nadciśnieniem tętniczym.
✔️ Czy są odmienności terapii HF u pacjenta z AF?
✔️ Jaki wpływ na terapię lekami przeciwkrzepliwymi ma czynność nerek pacjenta z AF?
✔️ W jakim mechanizmie AF prowadzi do HF/tachykardiomiopatii?

Pozostajemy w kręgu problemów związanych z leczeniem pacjentów z migotaniem przedsionków, cały czas w oparciu o wytyczne ESC. Tym razem nasi eksperci – prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski i dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Balsam podyskutują o tym, czy choroby współistniejące (np. niewydolność serca, niewydolność nerek, nadciśnienie tętnicze) narzucają konieczność modyfikacji leczenia migotania przedsionków i jak dostosować leczenie do konkretnej sytuacji klinicznej. Usłyszycie Państwo również o tym co zrobić w przypadku współistnienia migotania przedsionków z innymi zaburzeniami rytmu, które rozwijają się w następstwie choroby pierwotnej. Zapraszamy!

Zapisz się już teraz ▶ http://pody.pl/kardio1502wmm

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować