Brak dostępu do teleporad pogorszy stan zdrowia dzieci i seniorów

Porozumienie Zielonogórskie przeciwne ograniczeniom wiekowym w dostępie do telekonsultacji

Porozumienie Zielonogórskie protestuje przeciwko projektowanym zmianom zasad udzielania teleporad w POZ. 

Federacja przekazała uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie ze stanowiskiem Federacji, dotychczasowe zapisy rozporządzenia dostatecznie gwarantują bezpieczne przyjmowanie pacjentów we wszystkich grupach wiekowych. Wystarczy je egzekwować, zamiast tworzyć dyskryminujące zapisy, które utrudnią życie wielu pacjentom, zwłaszcza starszym. 

Zmiany proponowane w projekcie MZ przewidują, że dzieci wieku do 6 r.ż. oraz osoby powyżej 65 r.ż. nie mogą być konsultowane w trybie teleporad, tylko podczas bezpośredniej wizyty - z wyjątkiem porady recepturowej. 

Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego, projekt ten wkracza w materię konstytucyjnych i ustawowych praw pacjentów oraz lekarzy. Jest próbą ich ograniczenia drogą rozporządzenia, a nie zmianą konstytucji lub ustawy. 

– Projekt łamie art. 68 Konstytucji RP, gwarantujący równość dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poprzez ograniczenie możliwości skorzystania z teleporad dla pewnej grupy pacjentów, z powodów pozamedycznych (w tym przypadku jedynie wieku) i to grupy, której Konstytucja RP gwarantuje szczególną opiekę – napisał m.in. w uwagach do MZ wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Tomasz Zieliński. 

W opinii wskazano, że ograniczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych dla dwóch grup pacjentów spowoduje pogorszenie ich stanu zdrowia. 

– W sytuacji przyjęcia rozwiązania zakazującego teleporad u dzieci i seniorów należałoby zakazać również opieki nad pacjentami z COVID-19, w tym domowej opieki medycznej. Trzeba wszak konsekwencji: skoro teleporada nie jest dopuszczalna dla tych grup, to w każdym przypadku, również w AOS, nocnej i świątecznej pomocy oraz pomocy udzielanej przez ratownictwo medyczne – każde zgłoszenie powinno kończyć się wyjazdem do pacjenta, skoro porada telefoniczna nie jest właściwa dla tych grup pacjentów – dodaje Tomasz Zieliński. 

Przeciwko ograniczeniom wiekowym wypowiedziały się także Naczelna Rada Lekarska oraz konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas.


id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować