Powstał kodeks postępowania RODO dla przychodni

Przepisy o danych osobowych staną się prostsze

Porozumienie Zielonogórskie pochwaliło się stworzeniem kodeksu postępowania RODO dla małych placówek medycznych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pozytywnie zaopiniował projekt. Wskazał, że jest on zgodny z RODO i spełnia kryteria określone przez Europejską Radę Ochrony Danych, takie jak: ułatwienie skutecznego stosowania RODO czy też zapewnienie wystarczających zabezpieczeń – informuje Porozumienie Zielonogórskie. 

Obowiązujące od 25 maja 2018 r. RODO nakłada wiele obowiązków na podmioty przetwarzające dane osobowe. Także na placówki medyczne, ponieważ dysponują one wrażliwymi danymi o stanie zdrowia, wymagającymi szczególnej ochrony. 

RODO nie zawiera jednak konkretnych wskazówek, jakie środki należy wdrożyć, by chronić dane osobowe pacjentów – celem kodeksu Porozumienia Zielonogórskiego jest doprecyzowanie tych przepisów i wskazanie modelowych rozwiązań, które mają służyć większemu bezpieczeństwu danych pacjentów. 

W jaki sposób należy spełniać obowiązki informacyjne? Jak realizować prawa pacjentów, w jaki sposób zabezpieczać dane pacjentów? – to tylko niektóre z pytań, na które odpowiada kodeks. 

Małe placówki medyczne będą mogły znaleźć w kodeksie także pomoc we właściwej interpretacji i wdrożeniu przepisów RODO. To może zabezpieczyć je przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi, ponieważ za naruszenie przepisów RODO grożą kary finansowe.

Przystąpienie do kodeksu nie jest obowiązkowe. Twórcy zwracają jednak uwagę, że przyjęcie kodeksu może pozytywnie wpłynąć na postrzeganie placówki przez pacjentów.


id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować