Przypadki ekg

Po prostu… różne przypadki EKG,ponownie o migotaniu przedsionków

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,

I Oddział Kardiologii SPSK nr 7

ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice

e-mail: kszydlo1964@gmail.com

  • Opis krzywej EKG – o czym należy pamiętać. Krótkie podsumowanie
  • Migotanie przedsionków – złośliwa arytmia, która może sprawiać trudności diagnostyczne
  • Zobaczmy to na przykładach: 1) współistnienie migotania przedsionków i trzepotania przedsionków połączone z obecnością szybkich częstoskurczów przedsionkowych; 2) rozpoznanie migotania przedsionków – nie tylko fala f

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

W czasie kilku poprzednich spotkań przedstawiłem Państwu własny punkt widzenia na opis krzywej EKG – czyli pozwoliłem sobie na omówienie, jak patrzę na zapis, aby uchronić się przed popełnieniem błędu. Błędy te najczęściej wynikają z faktu, że koncentrujemy się na najbardziej widocznej nieprawidłowości, zapominając przy tym o najprostszych rzeczach, które należy sprawdzić lub zmierzyć. Wielokrotnie powoływałem się na tzw. dekalog opisu EKG, prezentowany wcześniej w ramach naszego cyklu, zgodnie z dokumentem „Zalecenia dotyczące stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych. Dokument opracowany przez Grupę Roboczą powołaną przez Zarząd Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego”1. Pragnę podkreślić, że sześć części, w których omawiałem mój punkt widzenia, nie wyczerpuje zagadnienia opisu krzywej EKG, nie stanowi także podręcznika. To jedynie punkty, które w moim przekonaniu są ważne i lepiej o nich nie zapominać. Poniżej małe podsumowanie, trochę uzupełnione i zmodyfikowane.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

O czym muszę pamiętać

Punkt 0 – oceniam wyłącznie EKG wykonane prawidłowo! Źle zapięte elektrody, brak zapisu w jednym lub kilku odprowadzeniach – nie opisuję. [...]

Opis przypadku 1

Pacjentka 76-letnia przyjęta w celu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu. Objawy pod postacią nagłego osłabienia kończyn lewych oraz zaburzeń kontaktu. [...]

Opis przypadku 2

Pacjent 80-letni z kardiomiopatią rozstrzeniową. Frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF – left ventricular ejection fraction) – 25%. Wywiad utrwalonego migotania przedsionków [...]

Podsumowanie

Te dwa przypadki umieściłem celowo. Pokazują one, że migotanie przedsionków jest arytmią złośliwą, niekiedy trudną do rozpoznania. Po raz kolejny chciałbym [...]

Do góry