Aktualności naukowe

Najnowsze badania. Odporność cementów szkłojonomerowych na kwasy

dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej

Stosowane w stomatologii materiały do wypełnień można podzielić na 2 kategorie:

1. Związki chemicznie obojętne (ceramika, kompozyty żywiczne).

2. Związki oddziałujące jonowo ze środowiskiem jamy ustnej, takie jak cementy szkłojonomerowe (GIC – glass ­ionomer cements).

Zachowanie jakości wypełnień ma znaczenie szczególnie wśród starszych pacjentów, ze względu na warunki panujące w ich jamie ustnej, które są niesprzyjające dla tych materiałów. Zmniejszona produkcja śliny, spowodowana anatomicznymi zmianami w jami...

W swoim badaniu Perera i wsp. porównali rozpuszczalność i zachowanie struktury pięciu materiałów szkłojonomerowych:

Do góry