Stomatologia interdyscyplinarna

Pacjent z astmą w gabinecie stomatologicznym

dr n. med. Olga Preuss
dr n. med. Aleksandra Jaroń
dr hab. n. med. Grzegorz Trybek

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Adres do korespondencji:

dr n. med. Aleksandra Jaroń

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72/18

70-111 Szczecin

e-mail: jaronola@gmail.com

  • Astma – częstość występowania i objawy
  • Zmiany w jamie ustnej w przebiegu astmy i powstające w konsekwencji stosowania leków przeciwastmatycznych
  • Algorytm postępowania z pacjentem z astmą oskrzelową w gabinecie stomatologicznym

Astma jest przewlekłym zaburzeniem oddychania, które charakteryzuje się atakami duszności oraz świszczącym oddechem1. Słowo astma wywodzi się z języka greckiego – ásthma, które oznacza zadyszkę, sapanie. Choroba znana była już w starożytności, a pierwsze jej opisy pochodzą z 1550 r. p.n.e. Obecnie ponad 339 mln ludzi cierpi na to schorzenie i szacuje się, że do 2025 r. liczba ta zwiększy się o kolejne 100 mln1-3. W 2005 r. na świecie zanotowano 255 tys. zgonów wywołanych astmą. Etiologia choroby nie jest w pełni poznana, jednak autorzy publikacji naukowych wskazują na tło genetyczne, powodujące nadwrażliwość na czynniki środowiska – interakcję genotyp-środowisko3-5. Wciąż najsilniejszymi czynnikami ryzyka rozwoju astmy są alergeny wziewne1. Ze względu na powszechne występowanie tej choroby, dentyści często spotkają się w swoich gabinetach z pacjentami chorującymi na astmę.

Początek rozwoju astmy w wielu przypadkach przypada na okres dzieciństwa i dotyczy 5-10% najmłodszych pacjentów. Szacuje się, że jest ona najczęstszą przyczyną hospitalizacji wśród dzieci6,7. Może rozwinąć się również u dorosłych, dotyczy wszystkich grup wiekowych7. Problem astmy oskrzelowej w dużej mierze bywa bagatelizowany, dlatego istotne jest przeprowadzenie szczegółowego badania podmiotowego przed podjęciem leczenia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podział astmy

Astmę ze względu na etiologię można podzielić na alergiczną (zewnątrzpochodną) i niealergiczną (wewnątrzpochodną). Biorąc pod uwagę stopień kontroli choroby, wyróżniamy astmę kontrolowaną, [...]

Wpływ astmy na stan jamy ustnej

Zarówno sama astma, jak i stosowane leczenie w tej chorobie mają wpływ na stan jamy ustnej. Najczęstszym powikłaniem jest próchnica zębów. Ze względu [...]

Algorytm postępowania z pacjentem z astmą oskrzelową w gabinecie stomatologicznym

Kluczową rolę podczas przyjmowania pacjenta z astmą stanowi zebranie szczegółowego wywiadu dotyczącego choroby podstawowej przed rozpoczęciem leczenia (ryc. 2). Oprócz zadania pytań [...]

Postępowanie podczas nagłego ataku astmy oskrzelowej w trakcie leczenia stomatologicznego

U pacjenta chorego na astmę oskrzelową wystąpienie nagłego napadu choroby może zdarzyć się w każdym momencie, a późne wprowadzenie postępowania leczniczego wiąże się z ryzykiem [...]

Podsumowanie

Astma dotyka od 1 do 18% populacji, w zależności od kraju. Objawy choroby rozwijają się spontanicznie lub pod wpływem zadziałania bodźca i mogą [...]

Do góry