Artykuł sponsorowany

Postępowanie u pacjentów z zapaleniem błony śluzowej nosa – rekomendacje EPOS 2020

lek. Maciej Rygalski

Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prywatna praktyka lekarska w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Maciej Rygalski

Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

W 2020 r. European Rhinologic Society (ERS) dokonało aktualizacji zaleceń European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS). Znaczną ich część poświęcono zrozumieniu patomechanizmów oraz praktycznym aspektom leczenia przeziębień. Dokument zaadresowano nie tylko do specjalistów otolaryngologii, lecz także do lekarzy pierwszego kontaktu, farmaceutów, pracowników medycznych oraz pacjentów.

Przeziębienie

Przeziębienie stanowi jedną z częstszych chorób, na jaką zapadamy. Dotyka ono niemalże każdego, w zależności od wieku nawet do kilku razy rocznie. Często powoduje konieczność kontaktu z lekarzem lub farmaceutą oraz obniżenie produktywności społecznej. Zazwyczaj jest chorobą samoograniczającą się, jednak u niektórych pacjentów występują powikłania. Nierzadko na objawy związane z przeziębieniem lekarze przepisują antybiotyki, co przekłada się na coraz większą lekooporność. Obecnie, w dobie pandemii SARS-CoV-2 zwanego potocznie koronawirusem, objawy przeziębienia mogą stanowić wskazanie do wysunięcia podejrzenia infekcji tymże patogenem.

Acute rhinosinusitis (ARS), czyli ostry proces zapalny w obrębie jamy nosowej i zatok, obejmuje:

  • common cold – przeziębienie (czas trwania do 10 dni)
  • post-viral rhinosinusitis – poinfekcyjne ostre zapalenie jamy nosowej i zatok (nasilenie objawów >5 dni lub utrzymujące się objawy >10 dni z czasem trwania <12 tygodni)
  • acute bacterial rhinosinusitis (ABRS) – ostre bakteryjne zapalenie jamy nosowej i zatok.

Ostre zapalenie zatok przynosowych u dorosłych definiuje się jako:

  • nagłe wystąpienie dwóch lub więcej objawów, z których jednym powinna być blokada nosa/niedrożność/przekrwienie błony śluzowej nosa lub wydzielina z nosa (wyciek z nosa z przodu/z tyłu)
  • ± ból/ucisk twarzy
  • ± redukcja odczuwania zapachu lub utrata węchu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Drogi wnikania wirusów

Wirusy wnikają do organizmu człowieka w większości przypadków przez błonę śluzową jamy nosowej, gdzie wywołują całą kaskadę procesu zapalnego. Błona śluzowa jamy [...]

Postępowanie

Zalecenia EPOS 2020 w przejrzysty sposób precyzują postępowanie w ARS. Poniżej zamieszczono schemat postępowania (ryc. 3). Uwagę zwraca unikanie antybiotykoterapii oraz dopiero w ostateczności [...]

Podsumowanie

W świetle nowych zaleceń EPOS 2020 terapia przeziębienia w znacznej części może się opierać na samoleczeniu przez dobrze wyedukowanego pacjenta. Lekarz lub farmaceuta [...]

Do góry