Chirurgia

Najnowsze trendy w diagnostyce i leczeniu urazu odmrożeniowego

dr n. med. Ryszard Mądry

prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna

dr n. med. Tomasz Korzeniowski

Katedra i Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Ryszard Mądry

Katedra i Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Krasnystawska 53, 21-010 Łęczna

  • Przegląd piśmiennictwa dotyczącego diagnostyki i leczenia urazu odmrożeniowego z lat 2015-2020
  • Podział odmrożeń na 4 stopnie ma ograniczenia kliniczne (brak bezpośredniej korelacji pomiędzy przeżyciem lub utratą tkanek a rokowaniem klinicznym opartym na tym podziale)
  • Standardowe leczenie odmrożeń obejmuje resuscytację płynową, aktywne ogrzewanie i pielęgnację rany do czasu demarkacji martwicy. Postępowanie chirurgiczne polega na wycięciu martwych tkanek, często konieczna jest amputacja i na końcu zamknięcie ubytku przeszczepem lub płatem

Odmrożenie możemy zdefiniować jako obrażenie powstałe w wyniku urazu termicznego spowodowanego działaniem niskiej temperatury. Charakteryzuje się ono utratą zdolności do utrzymania ochronnych mechanizmów termoregulacji organizmu pod wpływem działania środowiska zewnętrznego i prowadzi do zamarzania tkanek. Inaczej odmrożenie to uraz termiczny spowodowany przedłużoną ekspozycją ciała na temperaturę poniżej punktu zamarzania tkanek, która wynosi –0,55ºC1-8.

Wymiana ciepła pomiędzy organizmem a środowiskiem zewnętrznym może zachodzić poprzez przewodzenie, promieniowanie, konwekcję i parowanie. Odpowiedzią organizmu na ekspozycję na zimno jest metaboliczny wzrost produkcji ciepła i zmniejszenie jego utraty9.

Pierwszą odpowiedzią organizmu na zimno jest skurcz naczyń obwodowych, co ma prowadzić do mniejszej utraty ciepła. Jest to skuteczna, ale krótkoterminowa izolacja, jaką tworzą powłoki dla wnętrza organizmu. Do skurczu naczyń obwodowych dochodzi, gdy średnia temperatura skóry spada poniżej 34ºC. Jeśli stan taki się przedłuża, koordynacja mięśniowa ulega osłabieniu i powstaje ryzyko wystąpienia odmrożenia. W celu ochrony tkanek obwodowych następuje indukowane zimnem przerywane rozszerzenie naczyń, co powoduje czasowe zwiększenie przepływu krwi i wzrost temperatury skóry. Gdy zmniejsza się temperatura wewnętrzna, odpowiedź rozkurczowa naczyń maleje i rośnie ryzyko wystąpienia odmrożeń4,9,10,11.

Odpowiedź mikronaczyniowa na zimno ma nawet większy wpływ na zakres obrażeń niż bezpośrednie działanie zimna na komórki. Dochodzi do przejściowego skurczu naczyń zarówno tętniczek, jak i żyłek z następczym powrotem przepływu w kapilarach i towarzyszącym tworzeniem się mikrozakrzepów. Często obserwuje się całkowity brak przepływu krwi przez 20 minut od ogrzania tkanek. Za przyczynę opisanego zjawiska prawdopodobnie odpowiadają reaktywne formy tlenu. W ciągu 72 godzin następuje złuszczenie się śródbłonka i nagromadzenie fibryny w świetle kapilar. W badaniu mikroskopowym można stwierdzić obrzęk i rozpad komórek śródbłonka oraz utratę szczelności naczyń. Można zauważyć różnicę w zakresie uszkodzenia naczyń w zależności od ich budowy. Do większych uszkodzeń dochodzi w obrębie żyłek, na co może wpływać wolniejszy przepływ krwi. Prowadzi to do dalszych uszkodzeń komórek i uwolnienia czynników prozapalnych1,5,6,8,12.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czynniki ryzyka wystąpienia odmrożeń

Wzrost metabolicznej produkcji ciepła pomaga utrzymać temperaturę wewnętrzną ciała poprzez drżenie mięśniowe. Intensywność drżeń mięśniowych zależy od poziomu ekspozycji na zimno [...]

Mechanizmy powstawania odmrożenia

Obrażenia związane z odmrożeniem są związane z występowaniem dwóch mechanizmów. Pierwszy to bezpośrednie uszkodzenie i śmierć komórek spowodowane niską temperaturą. Drugi to proces związany [...]

Objawy

Jak już wspomniano, typowo odmrożenia obejmują obwodowe części ciała, takie jak: uszy, nos, policzki czy palce stóp i rąk. Pacjent może mieć [...]

Podział odmrożeń

Odmrożenia pierwszego stopnia są powierzchowne i nie dochodzi w nich do tworzenia się pęcherzy. Początkowo mogą występować objawy zblednięcia zajętej okolicy otoczone rumieniem, [...]

Rola badań diagnostycznych

Zarówno scyntygrafia, jak i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI – magnetic resonance imaging) oraz angiografia metodą rezonansu magnetycznego (MRA – magnetic resonance [...]

Postępowanie

W przypadku odmrożenia główną zasadą jest postępowanie mające na celu ograniczenie dalszych urazów. Z zajętych okolic należy usunąć biżuterię, a uszkodzone okolice chronić przed [...]

Podsumowanie

Standardowe leczenie odmrożeń obejmuje resuscytację płynową, aktywne ogrzewanie i miejscową opiekę nad raną do czasu demarkacji martwicy. Na postępowanie chirurgiczne składa się [...]

Do góry