Dermatologia

Przyłuszczyca – problematyczna choroba skóry Część 1. Przyłuszczyca liszajowata

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

  • Postaci przyłuszczycy liszajowatej i ich charakterystyka
  • Choroby, z którymi należy różnicować tę postać przyłuszczycy
  • Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne

Opis przypadku

Do kliniki dermatologii i wenerologii została przyjęta 66-letnia kobieta z powodu utrzymujących się od ponad 5 tygodni polimorficznych zmian skórnych (ryc. 1, 2). Wykwity były zlokalizowane na tułowiu i kończynach górnych, zwłaszcza po stronie zgięciowej. Nie towarzyszyły im żadne dolegliwości podmiotowe. Miały charakter drobnych grudek o średnicy 3-4 mm, jasnoczerwony kolor i były pokryte cienką srebrną łuską. Ponadto obserwowano zmiany nadżerkowe i krwotoczne. Błona śluzowa jamy ustnej, skóra owłosiona głowy oraz płytki paznokciowe nie były zmienione.

 W wywiadzie pacjentka podawała nadciśnienie tętnicze, niedoczynność tarczycy, negowała wcześniejsze infekcje. Zmiany były początkowo rozpoznawane jako ospa wietrzna. Chora przez 6 dni otrzymywała acyklowir doustnie, leczenie jednak nie przynosiło poprawy. W badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono istotnych odchyleń od stanu prawidłowego. Wykonano biopsję skóry w celu przeprowadzenia badania histopatologicznego.

Komentarz

Określenie „przyłuszczyca” (parapsoriasis) należy do najbardziej mylących terminów w dermatologii, dotyczy bowiem dwóch całkowicie odmiennych pod względem etiopatogenezy i przebiegu grup chorób. Ich wspólną cechą jest jedynie podobny do łuszczycy ...

Do góry