Onkologia

Rak tarczycy – nowości w leczeniu radiojodem

dr hab. n. med. Beata Jurecka-Lubieniecka

dr hab. n. med. Daria Handkiewicz-Junak

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Beata Jurecka-Lubieniecka

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej,

Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-100 Gliwice

  • Spersonalizowany plan leczenia pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy
  • Rola badań molekularnych w ustalaniu postępowania terapeutycznego i prognozowaniu ryzyka
  • Wady i zalety określania aktywności terapeutycznej 131I za pomocą metody empirycznej i dozymetrycznej

Leczenie radiojodem zróżnicowanych raków tarczycy (ZRT) stanowi przedmiot kontrowersji, co wiąże się z tym, że nie dysponujemy wynikami badań prospektywnych. Aktualne podejście do terapii radiojodem ujednolica interpretację celów leczenia, standaryzuje procedury diagnostyczne, a w perspektywie w doborze postępowania pomocne mogą być wyniki badań molekularnych. Zmiany dotyczą również przygotowania pacjenta, z wprowadzeniem stymulacji rekombinowanym hormonem tyreotropowym (rhTSH – recombinant human thyroid stimulating hormone), oraz wyboru aktywności terapeutycznej radiojodu metodą dozymetrycznego planowania leczenia. Za szerszym stosowaniem terapii radiojodem 131I przemawiają wyniki nowych badań amerykańskich, konieczne jest jednak uzyskanie wiążących wyników z badań prospektywnych.

Leczenie ZRT radiojodem w świetle wyników badań retrospektywnych i zaleceń ATA

Terapia 131I jest stosowana w ZRT – w raku brodawkowatym i pęcherzykowym tarczycy. Ich cechy wspólne to wolny wzrost i w większości przypadków dobre rokowanie z 95% przeżyciem w ciągu 10 lat obserwacji. U 10-20% pacjentów występują przerzuty odległe lub wznowa, co obniża 10-letnie przeżycie do 56%1. Standardem postępowania jest radykalna operacja z następowym leczeniem lewotyroksyną i radiojodem. Terapia radiojodem bazuje na ekspresji na komórkach pęcherzykowych tarczycy białka błonowego – symportera sodowo-jodowego (NIS – sodium-iodide transporter) – które aktywnie transportuje jod z krwi do komórki. NIS występuje na powierzchni prawidłowych komórek pęcherzykowych i zróżnicowanych raków tarczycy, natomiast zanika w rakach niskozróżnicowanych, anaplastycznych i w raku rdzeniastym tarczycy. Stąd też terapia radiojodem może być zastosowana jedynie u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy.

Mimo 70-letniej tradycji terapii 131I ciągle istnieją kontrowersje wokół zasadności jej stosowania w ZRT, zwłaszcza w najliczniejszej grupie pacjentów z mniej agresywnie przebiegającym rakiem. Kontrowersje te wynikają przede wszystkim z tego, że nie dysponujemy wynikami badań prospektywnych określających efekty terapii, a zróżnicowane podejście jest oparte na heterogennych wynikach badań retrospektywnych. Przeprowadzenie badań prospektywnych utrudniają wolny wzrost nowotworu i rzadkość jego występowania.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie ZRT radiojodem w świetle wyników badań retrospektywnych i zaleceń ATA

Terapia 131I jest stosowana w ZRT – w raku brodawkowatym i pęcherzykowym tarczycy. Ich cechy wspólne to wolny wzrost i w większości przypadków dobre rokowanie z 95% [...]

Wskazania do terapii radiojodem

Ocena wyników terapii radiojodem jest utrudniona z powodu nieprecyzyjnego określenia jej celu, co podkreślali Sawka i inni2,4. Zdefiniowanie terminologii jest pierwszym krokiem do [...]

Leczenie radiojodem – aktualne podejście

Dotychczas złotym standardem leczenia zróżnicowanych raków tarczycy była operacja całkowitego lub prawie całkowitego wycięcia gruczołu. Tylko ten zakres operacji umożliwia przeprowadzenie [...]

Podsumowanie

Wyniki badań amerykańskich przeprowadzonych z udziałem dużych grup pacjentów wykazały korzyści z terapii radiojodem u chorych z niskim i pośrednim ryzykiem nawrotu ZRT. Wydaje się więc, [...]

Do góry